Projektet

Projektet är uppdelat i etapper.

Vita Sand – Krokvik – Kuggavik

Färdigställdes mellan maj och oktober 2017
Den har varit flitigt utnyttjad därefter

Vita Sand – Skytteviken

Under vår/sommar 2018 färdigställdes promenaden bakom sanddynerna och det byggdes en ramp uppför berget som möjliggör att gå promenaden fram till Stenvik. En plattform med bänkar gjordes också med utsikt över badviken.
Sista delen för att kunna komma till Skytteviken kan vi tyvärr inte börja med då markägaren motsätter sig detta.

Skytteviken – Bråtaviken

 

 

Arbetet har utförts under vår/sommar 2018
Första halvan av denna sträcka var redan lättframkomlig på befintliga stigar/vägar. I slutet av Fimmerstadsvägen har vi byggt en trappa för att lättare komma upp på bergsklacken och sedan har vi förbättrat gångvägarna fram till Bråtavikens hamn. Vi planerar även att göra en plattform med bord och bänkar på väg mot Bråtaviken.

Bråtaviken – Klappersten

Arbetet har utförts under vår/sommar 2018
Utöver att ha förbättrat och grusat upp den befintliga stigen har vi även byggt en ny bro över ett dike samt satt nya räcken på en befintlig bro.
I höst kommer troligen en plattform med bänkar att sättas upp på en utsiktsplats utefter sträckan.

Vassbäck – Kuggaviken
Vilar i förhoppning om att 2 markägare skall ändra inställning och ge tillstånd.