Projektet

Projektet är uppdelat i etapper.

Vassbäck – Kuggaviken
Kuggaviken – Vita sand
Vita Sand – Skytteviken
Skytteviken – Bråtaviken
Bråtaviken – Klappersten

Etapp 1,  Vita Sand – Krokvik – Kuggavik

Färdigställdes mellan maj och oktober 2017

Etapp 2, Bråtaviken – Klappersten

Startar vintern/våren 2018 när vädret tillåter.