Projektet

Projektet är uppdelat i etapper.

Vi börjar med Etapp 1 som är sträckan  Vita Sand – Krokvik – Kuggavik
Planerad start: Tisdag 2 maj kl. 09.00 vid folkhögskolan.
Arbetstider: tisdagar och torsdagar 09.00 – 13.00 (fikapaus 10.30-11.00 och lunch 13.00)

Södra halvan av etappen kommer att bli en förbättring av befintliga vägar/stigar samt en nyanlagd grusgång bland klipporna i Krokvik.
Över bergen framför folkhögskolan blir det gångar ca 1,2 m breda med ledstång och på några ställen blir det en liten plan yta med sittbänkar. Vi lär bli tvungna att göra några trappsteg på några ställen.