Om oss

Bakgrund

Kungsbacka Kommun har, i samband med framtagandet av Fördjupad Översiktsplan för Åsa ( 2013), bland annat pekat på möjligheten att öka tillgängligheten till stränderna genom att skapa en kustpromenad utmed våra vikar.

För att utveckla dessa tankar vidare och skapa denna promenad längs kusten har två initiativtagare fortsatt att utveckla idéerna och arbeta mer i detalj för att skapa möjligheterna till genomförande.
Åsa Kustpromenad Ideell förening bildades för att driva projektet vidare.

Visionen är ”Att skapa en enkel form av kuststig som ansluter till den befintliga vegetationen och bergen på ett väl bearbetat och anpassat sätt”. I vissa delar blir det i form av mindre utfyllnader med grus i redan etablerade gångstråk, i andra viss röjning av vegetation och i ytterligare andra fall där det är stora nivåskillnader – spångar, ramper eller trappor av trä som skapar större tillgänglighet.