Kontakt

Föreningen

Åsa Kustpromenad Ideell Förening upa
Lilla Krokviksvägen 5, c/o L. Ranäng
439 54 Åsa

Mail: info@asakustpromenad.se

Org nr:   802498-0412
PostGiro: 778755-9
Bankgiro: 5056-0853
Swish:  1236929616

Styrelse:
Leif Blomkvist ,  Ordförande:  leif@asakustpromenad.se
Lars Ranäng,  Sekreterare, Projektledare:  lars@asakustpromenad.se
Bengt Eliasson, Ledamot
Michael Deubler,   Ledamot
Ingvar Lundahl,   Ledamot