Kontakt

Föreningen

Åsa Kustpromenad Ideell Förening upa
Lilla Krokviksvägen 5, c/o L. Ranäng
439 54 Åsa

Mail: info@asakustpromenad.se

Org nr:   802498-0412
PostGiro: 778755-9
Bankgiro: 5056-0853
Swish:  1236929616

Styrelse:
Bengt Eliasson, Ordförande: bengt@asakustpromenad.se
Rolf-Arne Ulleaus, Kassör: rolf-arne@asakustpromenad.se
Mats Hedmar, Sekreterare: mats@asakustpromenad.se
Lars Ranäng, Projektledare:  lars@asakustpromenad.se
Leif Blomkvist ,  Ledamot:  leif@asakustpromenad.se
Michael Deubler,   Ledamot
Ingvar Lundahl,   Ledamot