Före – Efter

Några bilder ”före – efter”

Från Krokvik mot folkhögskolan
Framför folkhögskolan
 Vita Sand