Arkiv

Årsmöte för Åsa Kustpromenad Ideell förening upa

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte den 25 februari, 2020, kl. 18.00
Plats: Löftadalens Folkhögskola, D-salen 

Dagordning enligt stadgarna där vi fastställer bokslut och väljer styrelse för kommande verksamhetsår. Vi får dagsaktuell information om vad vi kan göra framöver.

Årsmöte
Vid årsmötet den 26 februari 2018 behandlades:
-Föregående års verksamhet (se verksamhetsberättelse under flik ”Dokument”)
-Val till styrelse (se flik ”Kontakt”)
-Plan för årets verksamhet. Hösten och vintern har visat att vi behöver göra några förbättringar på etapp 1 sedan fortsätter vi med etapp 2.
När vädret blir bättre samlas vi till ett planeringsmöte där vi mer i detalj planerar arbetet.

Etapp 1, Kuggavik – Krokvik – Vita Sand, är nu färdig.   (okt -17)

Vi har nu avslutat arbetet med etapp 1. Ett drygt 20-tal frivilliga har lagt ner mer än 40 timmar var på att bygga promenaden (de flesta väsentligt mer). Många fler har också deltagit med färre timmar.

Totalt har ca 1900 timmar lagts ner på etappen, ca. 150 ton grus har gått åt, kostnad för material, verktyg och den maskinhjälp vi behövt har stannat under 300.000 kr. Klart under vad vi budgeterat.

Viljan att bidra utöver arbetsinsatsen har också varit stor. Ca. 220 plankor har sålts personer föreningar och företag som med sitt namn på en planka vill visa att dom varit med och bidragit till kustpromenaden.

Arbetet med etapp 1 är i full gång  (aug -17)

Lars Ranäng är projektledare för bygget av strandpromenaden i Åsa. (Foto: Tobias Sandblom)

Ett drygt 10-tal entusiaster jobbar tisdagar och torsdagar med att bygga gångvägen nedanför Löftadalens Folkhögskola. Vi har kommit ganska långt redan och många kommer och tittar och provgår det som är färdigt. Kommentarerna från dessa besökare är enbart positiva.

Med jämna mellanrum blir vi även uppmärksammade av lokalpress och även lokalradio. Nedan finner du några länkar till reportagen:
Göteborgs-Posten 13/8 -17
Norra Halland 29/7 -17
Norra Halland 17/7 -17
Kungsbacka-Posten ljudklipp 1/8-17
Kungsbacka-Posten 29/4 -17
Norra Halland 28/4 -17

Â

 Vi har ställt vi upp en modell, framför ICA i Åsa, av hur det kan se ut där vi måste bygga i trä
Vi håller nu på med med första etappen – Vita Sand – Krokvik – Kuggavik

Vill du vara med och hjälpa till?

Vi  arbetar 2 dagar i veckan, tisdagar och torsdagar kl 09.00 till 13.00. Vi samlas vid folkhögskolan. (i slutet av Folkhögskolevägen).
Vill du vara med, du bestämmer själv vilka dagar du kan, bara kom till vår samling eller hör av dig till Lars Ranäng.

Kom till ICA i Åsa onsdag 26 april kl 11.50      (april -17)

Det blir pressinformation, fotografering och uppstart av projektet.
Vi har ställt vi upp en modell av hur det kan se ut där vi måste bygga i trä.
Vi börjar med första etappen – Vita Sand — Krokvik – Kuggavik

Tillstånd
Dialoger pågår med myndigheter och flera av Åsas olika markägare, intresse- hamn -bad- och vägföreningar. Föreningarna skall även förankra med sina respektive andelsägare via styrelser och årsmöten – vilket tar viss tid fram till beslut.

För första etappen – Vita Sand — Krokvik – är alla tillstånd klara från Kungsbacka Kommuns olika förvaltningar, Länsstyrelsen samt markägarna. För kommande etapper kommer nya tillstånd att sökas.

Finansiering
Nystartade Åsa Kustpromenad Ideell förening har ansökt om medel från Lokalt ledd utveckling Halland — som ett EU projekt —”för utveckling av landsbygden”. Ersättning utgår för material medan planerings- och arbetstid sker på frivillig väg. Slutligt besked förväntas erhållas från Jordbruksverket under våren 2017.

Många aktörer
Utöver alla markägare och lokala föreningar har Åsa Kustpromenad dialoger med Kungsbacka Kommun — Kultur, Turism och Fritid, Vuxenutbildningen, Region Halland — Löftadalens Folkhögskola, Länsstyrelsen, Samhällsföreningen Åsa 365, SPF Åsa, Lokalt ledd utveckling Halland —om Eu finansiering mfl