Arkiv

Arbetet med etapp 1 är i full gång  (aug -17)

Lars Ranäng är projektledare för bygget av strandpromenaden i Åsa. (Foto: Tobias Sandblom)

Ett drygt 10-tal entusiaster jobbar tisdagar och torsdagar med att bygga gångvägen nedanför Löftadalens Folkhögskola. Vi har kommit ganska långt redan och många kommer och tittar och provgår det som är färdigt. Kommentarerna från dessa besökare är enbart positiva.

Med jämna mellanrum blir vi även uppmärksammade av lokalpress och även lokalradio. Nedan finner du några länkar till reportagen:
Göteborgs-Posten 13/8 -17
Norra Halland 29/7 -17
Norra Halland 17/7 -17
Kungsbacka-Posten ljudklipp 1/8-17
Kungsbacka-Posten 29/4 -17
Norra Halland 28/4 -17

Â

 Vi har ställt vi upp en modell, framför ICA i Åsa, av hur det kan se ut där vi måste bygga i trä
Vi håller nu på med med första etappen – Vita Sand – Krokvik – Kuggavik

Vill du vara med och hjälpa till?

Vi  arbetar 2 dagar i veckan, tisdagar och torsdagar kl 09.00 till 13.00. Vi samlas vid folkhögskolan. (i slutet av Folkhögskolevägen).
Vill du vara med, du bestämmer själv vilka dagar du kan, bara kom till vår samling eller hör av dig till Lars Ranäng.

Kom till ICA i Åsa onsdag 26 april kl 11.50      (april -17)

Det blir pressinformation, fotografering och uppstart av projektet.
Vi har ställt vi upp en modell av hur det kan se ut där vi måste bygga i trä.
Vi börjar med första etappen – Vita Sand — Krokvik – Kuggavik

Tillstånd
Dialoger pågår med myndigheter och flera av Åsas olika markägare, intresse- hamn -bad- och vägföreningar. Föreningarna skall även förankra med sina respektive andelsägare via styrelser och årsmöten – vilket tar viss tid fram till beslut.

För första etappen – Vita Sand — Krokvik – är alla tillstånd klara från Kungsbacka Kommuns olika förvaltningar, Länsstyrelsen samt markägarna. För kommande etapper kommer nya tillstånd att sökas.

Finansiering
Nystartade Åsa Kustpromenad Ideell förening har ansökt om medel från Lokalt ledd utveckling Halland — som ett EU projekt —”för utveckling av landsbygden”. Ersättning utgår för material medan planerings- och arbetstid sker på frivillig väg. Slutligt besked förväntas erhållas från Jordbruksverket under våren 2017.

Många aktörer
Utöver alla markägare och lokala föreningar har Åsa Kustpromenad dialoger med Kungsbacka Kommun — Kultur, Turism och Fritid, Vuxenutbildningen, Region Halland — Löftadalens Folkhögskola, Länsstyrelsen, Samhällsföreningen Åsa 365, SPF Åsa, Lokalt ledd utveckling Halland —om Eu finansiering mfl