Aktuellt

Årsmöte
Vid årsmötet den 26 februari 2018 behandlades:
-Föregående års verksamhet (se verksamhetsberättelse under flik ”Dokument”)
-Val till styrelse (se flik ”Kontakt”)
-Plan för årets verksamhet. Hösten och vintern har visat att vi behöver göra några förbättringar på etapp 1 sedan fortsätter vi med etapp 2.
När vädret blir bättre samlas vi till ett planeringsmöte där vi mer i detalj planerar arbetet.

Lägesrapport dec. 2017  (klicka här för att öppna!)   

Etapp 1, Kuggavik – Krokvik – Vita Sand, är nu färdig.   (okt -17)

Vi har nu avslutat arbetet med etapp 1. Ett drygt 20-tal frivilliga har lagt ner mer än 40 timmar var på att bygga promenaden (de flesta väsentligt mer). Många fler har också deltagit med färre timmar.

Totalt har ca 1900 timmar lagts ner på etappen, ca. 150 ton grus har gått åt, kostnad för material, verktyg och den maskinhjälp vi behövt har stannat under 300.000 kr. Klart under vad vi budgeterat.

Viljan att bidra utöver arbetsinsatsen har också varit stor. Ca. 220 plankor har sålts personer föreningar och företag som med sitt namn på en planka vill visa att dom varit med och bidragit till kustpromenaden.

       

   

Broschyr 2016